மருத்துவ சபைக்கு உறுப்பினர்கள் தெரிவு

இலங்கை மருத்துவ சபைக்கு 04 உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கான நடத்தப்பட்ட தேர்தலின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

குறித்த தேர்தலுக்கு 13 மருத்துவர்கள் போட்டியிட்டிருந்ததுடன், அதில் அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் நான்கு பேர் அதிக வாக்குகளால் இலங்கை மருத்துவ சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளமைக்கு அமைவாக, டாக்டர் அநுருத்த பாதெனிய 6254 வாக்குகளையும், டாக்டர் நலிந்த ஜேரத் 5676 வாக்குகளையும், வைத்தியர் ஹரிஸ் பதிரகே 5250 வாக்குகளையும், வைத்தியர் நவீன் டி சொய்சா 5117 வாக்குகளையும் பெற்று இலங்கை மருத்துச சபைக்கு தெரிவாகியுள்ளனர்.

அதன்படி அரச வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் இந்த நான்கு வேட்பாளர்களும் இலங்கை மருத்துவ சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மருத்துவ சபையின் பதிவாளர் வைத்தியர் டெரன்ஸ் காமினி டி சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு