உதவிப் பொலிஸ் அத்தியட்சகர் கைது

சிலாபம், வென்னப்புவ பகுதிக்கு பொறுப்பான உதவி பொலிஸ் அத்தியட்சகர் இலஞ்சம் பெற்ற குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

30,000 ரூபா இலஞ்சம் பெற்ற குற்றத்திற்காகவே அவர் இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவின் அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு