நாட்டின் ஏனைய பிரச்சினைகள் மறக்கப்பட்டுள்ளன

கண்டியில் ஏற்பட்ட குழப்பநிலையால் நாட்டில் நிலவும் ஏனைய அனைத்து பிரச்சினைகளையும் அரசாங்கம் மறந்துள்ளதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ எல்பிட்டி பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்துகொண்ட போது தெரிவித்துள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு