வடிகாலமைப்பு தொழிற்சங்க ஒன்றிணைந்த கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை

பணிப்புறக்கணிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலைமை ஏற்படுமென நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்பு தொழிற்சங்கத்தின் ஒன்றிணைந்த கூட்டமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

வேதன உயர்வை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், எதிர்வரும் 2 வாரங்களின் பின்னர் பணிப்புறக்கணிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டி ஏற்படும் எனவும், இந்த விடயத்தில் கடந்த காலங்களில் தாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றப்பட்டு வந்துள்ளதாகவும் அச்சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு