அரிசிக்குத் தட்டுப்பாடு இல்லை

எதிர்வரும் ஒரு வருடத்திற்குத் தேவையான அரிசி கையிருப்பில் இருப்பதனால், இந்த வருடத்தில் அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லையென ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ விவசாய அலுவல்கள் மற்றும் பயிற்சி நிறுவகம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த பெரும் போகத்தில் 1.6 மில்லியன் மெற்றிக் தொன் அரிசி பெறப்பட்டுள்ளது. அது 8 மாத காலங்களுக்குப் போதுமானது என்பதுடன், இந்த முறை சிறுபோகத்தில் அமோக அறுவடை கிடைப்பதனால் சுமார் ஒரு மில்லியன் மெற்றிக் தொன் அரிசியை பெற முடியும். இது நான்கு மாதகாலத்திற்குப் போதுமானதென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இலங்கைக்கு வருடமொன்றுக்கான அரிசியின் தேவை 2.4 மில்லியன் மெற்றிக் தொன்களாகும். அதன்படி, இரண்டு இலட்சம் மெற்றிக் தொன் அரிசி மேலதிகமாக கையிருப்பில் இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்ப்பதாகவும், இதனால் அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என்றும் ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ விவசாய அலுவல்கள் மற்றும் பயிற்சி நிறுவகத்தின் சிரேஷ்ட ஆய்வுத்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு