இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தானபத்தின் தலைவர் பதவி இராஜினாமா

இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவர் ரவி ஜயவர்தன தனது பதவியை இராஜினாமா செய்துள்ளார்.

தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகவே தாம் பதவியை இராஜினாமா செய்வதாக ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவுக்கு அனுப்பிவைத்துள்ள இராஜினாமா கடிதத்தில் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு