தீவொன்றை சீனாவுக்கு வழங்குகிறது இலங்கை?

கூட்டு அரசாங்கம் நாடாளுமன்றத்துக்கு பொய் கூறிவிட்டது. சீனா, பொய் கூறவில்லையென தெரிவித்த ஒன்றிணைந்த எதிரணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான தினேஷ் குணவர்த்தன, இலங்கைக்குச் சொந்தமான தீவுகளில் ஒன்றை, சீனாவுக்கு வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதாகவும் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு