காணி உரிமை மாற்றல் திருத்தச் சட்டம் சபையில்

காணி உரிமை மாற்றலை வரையறுக்கும் திருத்த சட்டமூலம் இன்றைய தினம் ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொறடா அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலகவினால் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு