ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை தலைமை அதிகாரி கடிதம் ஒப்படைப்பு

ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுரேன் ரத்வத்த, தான் முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறுவதற்கான கடிதத்தை நேற்று ஒப்படைத்துள்ளதாக ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை தெரிவிக்கின்றது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு