விசாரணைகளைப் பாதிக்காது

பிணை முறி அறிக்கையின் சி-350 ஆவது பக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதால் விசாரணைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படப் போவதில்லையென சட்டமா அதிபர், ஜனாதிபதியின் செயலாளருக்கு அறிவித்துள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு