500 குளங்கள் புணரமைப்பு

நாடாளவிய ரீதியில் கைவிடப்பட்டுள்ள சிறிய குளங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்படவுள்ளன.
இதற்காக ஆயிரத்து 500 சிறிய குளங்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளன.
விவசாயதுறை அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரவின் பணிப்புரைக்கு அமைய கமநல சேவைகள் திணைக்களம் வேலைத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு