ரணிலுடன் நிற்பவர்கள் வேனும் எனில் பாராளுமன்றத்துக்கு பாதுகாவலரா இருங்கள்

113 உறுப்­பி­னர்­கள் அல்ல120இற்­கும் அதி­க­மான உறுப்­பி­னர்­க­ளின் ஆத­ரவை நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் எங்களால் காண்­பிக்க முடி­யும். அதற்­கும் நாடா­ளு­மன்­றம் ஒத்­தி­வைக்­கப்­பட்­ட­மைக்­கும் எவ்­வி­த­மான தொடர்­பு­க­ளும் இல்லை என்று நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் மகிந்­தா­னந்த அளுத்­கமே தெரி­வித்­தார்.

நாடா­ளு­மன்­றம் ஒத்­தி­வைக்­க­பட்­டுள்­ளமை மற்­றும் பெரும்­பான்மையை நிரூ­பிப்­ப­தில் சிக்­க­லான நிலை­மை­கள் காணப்­ப­டு­கின்­ற­னவா என்­பது தொடர்­பில் நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர் மகிந்­தா­னந்த அளுத்­கமே உத­ய­னுக்கு பிரத்­தி­யே­க­மாக தக­வல் வழங்கு­கை­யி­லேயே அவர் இவ்­வாறு தெரி­வித்­தார்.

அவர் மேலும் தெரி­வித்­த­தா­வது:

முன்­னாள் அரச தலை­வர் மகிந்த ராஜ­பக்ச தலைமை அமைச்­ச­ராக பத­வி­யேற்­ற­போது பெரும்­பான்மை பலம் நிரு­பிக்க வேண்­டும். எமக்கு எத்­தனை உறுப்­பி­னர்­கள் இருக்­கின்­றார்­கள் என்­ப­தை­ தெரி­யாது எழுந்­த­மா­ன­மாகப் பத­வியை ஏற்­க­வில்லை.

அவ­ரி­டத்­தில் அதற்­கான திட்­டங்­கள் உள்­ளன. 113உறுப்­பி­னர்­கள் அல்ல120இற்­கும் அதி­க­மான உறுப்­பி­னர்­க­ளின் ஆத­ரவை நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் எமக்குக் காண்­பிக்க முடி­யும். அதற்­கும் நாடா­ளு­மன்­றம் ஒத்­தி­வைக்­கப்­பட்­ட­மைக்­கும் எவ்­வி­த­மான தொடர்­பு­க­ளும் இல்லை. வடக்கு ,கிழக்கு, தெற்கு என எல்லா பகு­தி­யி­லும் அவ­ருக்கு ஆத­ரவு உள்­ளது – என்­றார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு