27 பாடசாலைகளில் உயர்தரப் பரீட்சை விடைத்தாள்கள் திருத்தப் பணிகள்

இம்முறை கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சை விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளின் நிமித்தம், முதல் கட்டமாக 27 பாடசாலைகள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.

செப்டெம்பர் 7ஆம் திகதிமுதல் 20ஆம் திகதிவரை இந்த நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதற்கு அமைவாக, ஐந்து பாடசாலைகள் முழுமையாகவும், 22 பாடசாலைகள் பகுதியளவிலும் பயன்படுத்தப்படவுள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி, முழுமையாக பயன்படுத்தப்படவுள்ள பாடசாலைகள் மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக செப்டெம்பர் 21ஆம் திகதி திறக்கப்படவுள்ளதாகவும், பகுதியளவில் பயன்படுத்தப்படும் பாடசாலைகள் செப்டெம்பர் 6ஆம் திகதியே மீளத் திறக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு