காணாமற் போனோர் குறித்த அலுவலகத்திற்கு உறுப்பினர்கள் நியமனம்

காணாமல் போனோர் தொடர்பான அலுவலகத்திற்கான உறுப்பினர்களை நியமிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இதற்காக உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்ய அரசியல் அமைப்பு சபையினால் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. விண்ணப்பதாரிகள் உண்மை கண்டறியும் நடவடிக்கைகளில் முன் அனுபவம் உள்ளவர்களாக இருத்தல் வேண்டுமென அரசியல் அமைப்பு சபையின் பதில் செயலாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன், மனித உரிமைகள் சட்டம், மனித உரிமைகள் சர்வதேச சட்டம் உட்பட மனிதாபிமான நடவடிக்கைகள் குறித்த முன் அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும் எனவும், விண்ணப்பங்கள் நவம்பர் மாதம் 6ஆம் திகதிக்கு முன்னர் அரசியல் அமைப்பு சபையின் பதில் செயலாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு