வெளிநாட்டு திரைப்படங்களுக்கான வரி அதிகரிப்பு

வெளிநாட்டு தயாரிப்பு தொலைக்காட்சி நாடகத் தொடர் மற்றும் திரைப்படங்களுக்கு இதுவரை அறவிடப்பட்டு வந்த வரி அதிகரிக்கப்படுவதாக நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

அதற்கமைவாக, வெளிநாட்டு தயாரிப்பு தொலைக்காட்சி நாடகத் தொடரின் ஒரு அத்தியாயத்திற்காக இதுவரை அறவிடப்பட்ட 90,000 ரூபா வரி 150,000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு