இரண்டு கட்டங்களாக மதிப்பீட்டுப் பணிகள்

டிசம்பர் மாதத்தில் இடம்பெறவுள்ள கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சை விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்யும் நடவடிக்கை இரண்டு கட்டங்களாக இடம்பெறவுள்ளதாக பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதன்படி முதலாவது கட்டம் 2018ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 2ஆம் திகதி முதல் 13ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ளதுடன், இரண்டாம் கட்டம் 2018 ஜனவரி 23ஆம் திகதி முதல் பெப்ரவரி மாதம் 3ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.

முதலாம் கட்டத்தின் கீழ் மதிப்பீடு இடம்பெறும் காலத்தில் 57 பாடசாலைகள் மூடப்படவுள்ளதுடன், அந்தப் பாடசாலைகள் ஜனவரி 15ஆம் திகதி ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.

இதேவேளை, சுமார் 26 பாடசாலைகள் பகுதியளவில் மூடப்பட்டு மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகள் இடம்பெறவுள்ளதுடன், அந்தப் பாடசாலைகள் ஏனைய பாடசாலைகளை போன்று முதலாம் தவணைக்கு பாடசாலைகள் ஆரம்பமாகும் ஜனவரி 2ஆம் திகதி ஆரம்பமாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு