நுவரெலியா செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

அண்மையில் கண்டி பிரதேசத்தில் ஏற்பட்ட இன வன்முறையினை தொடர்ந்து பெருந்திரளான சுற்றுலா பயணிகள் நுவரெலியா மாவட்டத்தை நோக்கி வருகை தருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கண்டியில் ஏற்பட்ட இன வன்முறையினை தொடர்ந்து வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் தமது சுற்றுலாவிற்காக நுவரெலியா, எல்ல, சிவனொளிபாதமலை, ஹோட்டன் பிலேஸ் உள்ளிட்ட பிரதேசங்களை நோக்கி படையெடுத்துள்ளதாகவும், இதனால் இன்றைய தினம் பதுளை நோக்கி சென்ற உடரட்ட மெனிக்கே மற்றும் பொடி மெனிக்கே ஆகிய ரயில்களில் அதிகமான வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் காணப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதிகமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தருவதனாலும், சுற்றுலாப் பயணிகள் சுற்றுலா செய்கின்ற இடங்களை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் இங்கு வருகை தரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்யலாமென பல தரப்பினராலும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.