50 பழமரக் கிராமம்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 50 பழமரக் கிராமங்களை உருவாக்கும் வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக திருகோணமலை மாவட்ட உதவி கமநல சேவைகள் நிலையத்தின் கமநல அபிவிருத்தி ஆணையாளர் எஸ்.புனித குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

மாவட்டத்தில் இதுவரை 24 பழமரக் கிராமங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் பிரகாரம், ஒரு பழமரக் கிராமத்திற்கு 900 பழமரக் கன்றுகள் வழங்கப்படுவதாகவும், பயனாளி ஒருவருக்கு 20 முதல் 45 வரையான ஒரே இன பழக்கன்றுகள் இலவசமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதாகவும் திருகோணமலை மாவட்ட உதவி கமநல சேவைகள் நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.

Trending Posts