சுத்தமான குடிநீருக்கான வேலைத்திட்டம்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

நாட்டிலுள்ள 43 ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரை வழங்கும் வேலைத்திட்டம் அமுல்ப்படுத்தப்படவுள்ளது.

உலக வங்கியின் உதவியுடன் நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சினால் இந்த வேலைத்திட்டம் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளமைக்கு அமைவாக, வடக்கு, சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் ஆரம்ப கட்டப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாகவும், இதற்காக 183 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் முதலீடு செய்யப்படவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.