7ஆம் திகதி அரச விடுமுறை

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

சர்வதேச தொழிலாளர் தினம் இலங்கையில் கொண்டாடப்படவுள்ள மே 7ஆம் திகதி அரச விடுமுறை தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பிலான கோரிக்கை அறிக்கையை தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சிற்கு அனுப்பியுள்ளது.

தொழில், தொழிற்சங்க உறவுகள் அமைச்சின் கோரிக்கையின் பிரகாரம், மே மாதம் 7ஆம் திகதியை அரச விடுமுறை தினமாக பிரகடனப்படுத்தவுள்ளதாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் எஸ்.என்.சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

வெசாக் வாரத்தை முன்னிட்டு, சர்வதேச தொழிலாளர் தின கொண்டாட்டங்களை மே 7ஆம் திகதி பிற்போடுவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Trending Posts