குறைபாடுகளை நிவர்த்திக்க பெப்ரல் அறிவுறுத்து

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள்

உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்களின் ஊடாக அடையாளம் காணப்பட்ட குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்ய உடன் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென பெப்ரல் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

குறித்த திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும்போது உரிய காலஎல்லைக்கு அமைய செயற்படாவிட்டால், எதிர்வரும் மாகாண சபைத் தேர்தல் திகதி நிர்ணயமின்றி பிற்போடப்படுமென அதன் நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர் ரோஹண ஹெட்டியாராச்சி தெரிவித்துள்ளதுடன், கால எல்லை தொடர்பில் கொள்கை பகுப்பாய்வாளர்களின் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •