காணாமற் போனோர் அலுவலகத்திற்காக கட்டமைப்பு உறுதிசெய்யப்படும்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

காணாமற் போனோர் அலுவலகத்தின் முழுமையான கட்டமைப்பு, எதிர்வரும் ஓரிரு மாதங்களில் உறுதிசெய்யப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த அலுவலகத்தின் தலைவர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சாலிய பீரிஸ், ஊடகமொன்றிற்கு வழங்கிய செவ்வியின் போதே இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

எதிர்வரும் முதலாம் திகதி முதல் நாவலையில் தற்காலிக கட்டிடம் ஒன்றில் இந்த அலுவலகம் இயங்கவுள்ளது. தற்போது காணாமல் போனோர் அலுவலகத்தின் செயலாளராக, தேசிய பொருளாதார அமைச்சின் முன்னைய செயலாளர் எம்.ஐ.எம். ரஃபீக் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், குறித்த அலுவலகத்துக்கான ஆளணித் தெரிவுகளும் தற்போது இடம்பெற்றுவரும் நிலையில், எதிர்வரும் ஓரிரு மாதங்களில் குறித்த அலுவலகத்தின் இறுதி கட்டமைப்பு நிறைவு செய்யப்பட்டு, பணிகள் தொடக்கப்படும் என்றும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சாலிய பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Trending Posts