இன்றும் மழை பெய்யலாம்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இன்று மாலை வேளையில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கான சாத்தியம் காணப்படுவதாக காலநிலை அவதான நிலையம் எதிர்வு கூறியுள்ளது.

Trending Posts