இலங்கைக்கு வெண்கலப் பதக்கம்

செய்திகள் விளையாட்டு

21வது பொதுநலவாய நாடுகளின் விளையாட்டுப் போட்டியில் ஆண்களுக்கான 56 கிலோகிராம் பழுதூக்கும் போட்டியில் இலங்கை வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.

இலங்கையின் சதுரங்க லக்மால் ஜயசூரிய இந்தப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார். இதனிடையே, குறித்த போட்டியில் மலேஷியா தங்கப் பதக்கத்தையும், இந்தியா வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் வென்றுள்ளது.