ஜப்பானில் தொழில் வாய்ப்புகள்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

ஜப்பானில் தொழில் வாய்ப்பிற்கான தொழில்நுட்ப பயிற்சியாளர்களை ஈடுபடுத்துவதற்கான வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சும் ஜப்பான் நிறுவனம் ஒன்றும் புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையொன்றில் கைச்சாத்திட்டமைக்கு அமைவாக, இந்த வேலைத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜப்பான் மொழித் தேர்ச்சியில் ஜே.எல்.பி.ரி.4 அல்லது என்.ஏ.ரி.4 என்ற தரத்துடனான கல்விச் சான்றிதழைக் கொண்ட இலங்கை இளைஞர்களுக்கு பணியாளர் சேவைக்கான தொழில்வாய்ப்புக்கள் காணப்படுவதாகவும், 18 முதல் 30 வயதிற்கும் உட்பட்ட உயர்தரம் வரை கல்வி கற்றவர்கள் இதற்காக தமது தகவல்களை சமர்ப்பிக்க முடியும் எனவும் இலங்கை வெளிநாட்டு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு 011 2791814 அல்லது 011 4388295 என்ற தொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு தொடர்புகொள்ளுமாறு அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.