குறைநிரப்புப் பிரேரணை சமர்ப்பிப்பு

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

அரசாங்கத்தின் செலவுகளுக்கான மேலதிக நிதியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, 19.04 பில்லியன் ரூபா குறைநிரப்புப் பிரேரணையொன்று, ஆளுங்கட்சியின் பிரதம கொரடா அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலகவால் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

இந்தக் குறைநிரப்புப் பிரேரணையூடாக, வெளிநாட்டுத் தூதரகங்களுக்கான வாகனங்களைக் கொள்வனவு செய்வதற்கு, வெளிவிவகார அமைச்சுக்கு 80 மில்லியன் ரூபாவும் அதிகமான நிதியும் ஐக்கிய நாடுகள் அமைதிப்படை வேலைத்திட்டத்துக்காக, இலங்கை இராணுவத்துக்கு 1.51 பில்லியன் ரூபாவும், உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு 180 மில்லியன் ரூபாவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலதிகமாக, பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான புலமைப்பரிசில் வழங்குவதற்கு, பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு 1.25 பில்லியன் ரூபாவும், சமுர்த்தி பாதுகாப்புத் திறன்களை அதிகரிக்கும் வேலைத்திட்டத்துக்கு, பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு 2.66 பில்லியன் ரூபாவும் அதிவேக நெடுஞ்சாலை நிர்மாணத்துக்காக 2.60 பில்லியன் ரூபாவும் இந்தக் குறைநிரப்புப் பிரேரணையூடாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Trending Posts