முத்திரைக் கண்காட்சி

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

தபால் திணைக்களத்தின் முத்திரை பிரிவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள கொழும்பு முத்திரை கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த கண்காட்சி எதிர்வரும் 25, 26, 27ஆம் திகதிகளில் காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 6.00 மணி வரையில் கொழும்பிலுள்ள தபால் தலைமையகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

பழமையான முத்திரைகள், சில்லரை காசு, நாணயத்தாள் உட்பட உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு முத்திரைகளை கொள்வனவு செய்யவும், முத்திரை, அதற்கான அல்பம் மற்றும் இன்னும் முத்திரைகள் தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களை கொள்வனவு செய்யவும் முடியுமென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.