ரயில் ஊழியர்களுக்கான விஷேட அறிவித்தல்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

அனைத்து ரயில் தொழில்நுட்ப சேவையின் ஒப்பந்த மற்றும் மேலதிக பணியாளர்களை உடனடியாக சேவைக்கு சமூகமளிக்குமாறு ரயில் பொது முகாமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

அவ்வாறு சேவைக்கு சமூகமளிக்காத பட்சத்தில், அவர்கள் சேவையில் இருந்து விலகியதாக கருதப்படுவார்கள் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.