அரை சொகுசு பஸ் சேவை நிறுத்தம்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் திகதியின் பின்னர் அரை சொகுசு பஸ் சேவைகளை நிறுத்துவதற்கு தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு தீர்மானித்துள்ளது.

அதற்கமைய, இவ்வாறு சேவையில் ஈடுபடும் பஸ்கள் சொகுசு பஸ்களாகவோ அல்லது சாதாரண பஸ் சேவைகளாகவோ போக்குவரத்தில் ஈடுபட முடியுமென தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.