பொறுப்பான தலைமையை உருவாக்கத் தயார்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

பின்வரியை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் யோசனைகள் தலைமையால் செயற்படுத்தப்படாவிட்டால் நாட்டிற்கு பொறுப்பான தலைமையை உருவாக்க தயாராக உள்ளதாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சமிந்த விஜேசிறி கொழும்பில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும் போது தெரிவித்துள்ளார்.