மகரகம நகர சபையில் பதற்றம்

செய்திகள்

மகரகம நகர சபைக்கு காந்தி கொடிக்கார மற்றும் 5 உறுப்பினர்கள் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டதை அடுத்து அங்கு பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Trending Posts