792 பில்லியன் வரி வருமானம்?

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

இலங்கையின் வரி வருமானம் இந்த ஆண்டு 792 பில்லியன் ரூபாவாக இருக்குமென உள்நாட்டு இறைவரி திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

இதனிடையே, திணைக்களம் கடந்த ஆண்டில் 602 பில்லியன் ரூபாவை வருமானமாக ஈட்டியுள்ளதென திணைக்களத்தின் ஆணையாளர் நாயகம் ஐவன் திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

Trending Posts