ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை தலைமை அதிகாரி கடிதம் ஒப்படைப்பு

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுரேன் ரத்வத்த, தான் முன்கூட்டியே ஓய்வு பெறுவதற்கான கடிதத்தை நேற்று ஒப்படைத்துள்ளதாக ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவை தெரிவிக்கின்றது.

Trending Posts