ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சி..

சிறப்பு கட்டுரைகள் செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

அமெரிக்கா டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி 162.11 ரூபாவாக இன்று அதி குறைந்த அளவாக பதிவாகியுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி இதனை தெரிவித்துள்ளது.

Trending Posts