முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீ ரங்கா பொலிஸாரால் கைது

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீ ரங்கா பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

களுபோவில வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த நிலையில் சற்றுமுன்னர் அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.