தொற்று நோய்ப்பிரிவின் பணிப்பாளருக்கு இடமாற்றம்

செய்திகள்

தொற்று நோய்ப்பிரிவின் பணிப்பாளரான வைத்தியர் சுதத் சமரவீர, டெங்கு நோய்த்தடுப்புப் பிரிவுக்குப் பணிப்பாளராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதேவேளை, அவருக்குப் பதிலாக வைத்தியர் சமித் கினிகே தற்காலிகமாக தொற்று நோய்ப் பிரிவின் பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் என சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.