கொரோனா தொற்று ஆபத்து நிறைந்த பகுதிகள் இவைதான்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

இலங்கையில் கடந்த 14 நாட்களில் பதிவாகிய கொரோனா தொற்யாளர்களின் எண்ணிக்கைணின் அடிப்படையில் அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளை தொற்றுநோயியல் பிரிவு அறிவித்துள்ளது

இதன்படி முசலி, பலுகஸ்வேவ, சேருவில, செங்கலடி, காரைதீவு தெற்கு மற்றும் லொஹுகல போன்ற சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகள் பிரிவுகள் அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

மேலும் மாந்தை கிழக்கு வெலிஓயா போன்ற பகுதிகளில் அதிகளவிலான கொரோனா தொற்று நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளதாக தொற்றுநோயியல் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

Trending Posts