பேராசிரியர் நீலிகா மலாவிஜ் தடுப்பூசிகள் குறித்த சுயாதீன நிபுணர் ஆலோசனைக் குழுவிலிருந்து ராஜினாமா

செய்திகள்

ஸ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுரா பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடம், மானிடவியல் மற்றும் மூலக்கூறு ஆய்வுகள் துறையின் தலைவர் பேராசிரியர் நீலிகா மலாவிஜ், தேசிய மருந்து ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தடுப்பூசிகள் குறித்த சுயாதீன நிபுணர் ஆலோசனைக் குழுவிலிருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

சீனாவில் தயாரிக்கப்படும் சினோவாக் கொரோனா தடுப்பூசி தொடர்பான பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கான குழு தற்போது பணியில் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது.

Trending Posts