வெற்றிச் சின்னத்திற்கு பலமான வேலி (Photo)

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

கிளிநொச்சி டிப்போச் சந்தியில் அமைந்துள்ள இராணுவ வெற்றியை குறிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வெற்றிச் சின்னம் பலமான வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு பலப்படுத்தப்படுகின்றது.

குறித்த இராணுவ வெற்றியை குறிக்கும் நினைவிடம் அந்த இடத்திலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டுமென கிளிநொச்சி மாவட்ட அபிவிருத்தி ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டங்களிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், இராணுவத்தினரால் குறித்த பிரதேசத்தின் எல்லைகள் பலப்படுத்தப்பட்டு பலமான வேலிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.