கடும் மழை – கொழும்பில் உடைந்து வீழ்ந்த வெசாக் தோரணம்!

முக்கிய செய்திகள் 2

வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு கொழும்பு கொம்பனி தெருவில் கட்டப்பட்டிருந்த வெசாக் தோரணமொன்று திடீரென உடைந்து விழுந்துள்ளது.

இந்த வெசாக் தோரணமானது கடும் மழை மற்றும் காற்று காரணமாக இவ்வாறு உடைந்து வீழ்ந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.