வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு 278 கைதிகளுக்கு பொதுமன்னிப்பு

முக்கிய செய்திகள் 2

வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு விசேட அரச மன்னிப்பின் கீழ் 278 கைதிகளுக்கு பொதுமன்னிப்பு வழங்கப்படவுள்ளதாக சிறைச்சாலை ஆணையாளர் காமினி பி. திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்

இதில் வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் இருந்து 15 கைதிகளும், மஹர சிறைச்சாலையில் இருந்து 37 கைதிகளும் உள்ளடங்குவதாக திஸாநாயக்க மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.