இயற்கை எரிவாயு விலையில் வீழ்ச்சி!

உலகச் செய்திகள் செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 3

சர்வதேசச் சந்தையில் இயற்கை எரிவாயுவின் விலை இன்றைய தினம் 2.88 அமெரிக்க டொலராக வீழ்ச்சியை பதிவுப் செய்துள்ளது.

இதேவேளை, சர்வதேசச் சந்தையில் மசகு எண்ணெயின் விலை இன்றைய தினமும் சற்று வீழ்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

சர்வதேசச் சந்தையில் WTI ரக மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 78.45 அமெரிக்க டொலராக வீழ்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

அத்துடன் பிரெண்ட் ரக மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 82.62 அமெரிக்க டொலராக நிலவுகிறது.