திடீர் வேலை நிறுத்தத்தில் ரயில் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

தமது கோரிக்கைகளுக்கு இதுவரை அரசாங்கம் எந்த தீர்வும் வழங்காத காரணத்தினால், திடீர் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக ரயில் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.