எரிபொருள் விலை அதிகரிக்கப்படும் – எச்சரிக்கை விடும் லங்கா ஐ.ஓ.சி

அரசாங்கம் வரிகளைக் குறைக்காவிடின், நாளை முதல் பெற்றோல் மற்றும் டீசலின் விலைகளை அதிகரிக்கவுள்ளதாக லங்கா ஐ.ஓ.சி நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு