நான்கு அமைச்சுக்களுக்குப் புதிய செயலாளர்கள்

நான்கு அமைச்சுக்களுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கமைய, விளையாட்டுத்துறை அமைச்சுக்கு ஜெயந்த விஜேரத்னவும், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சுக்கு எச்.எம்.காமினி செனவிரத்னவும், கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சுக்கு நீல் ரஞ்சித் அஷோகவும், நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர் வளங்கள் அமைச்சிற்கு எம்.ஏ.சிசிர குமார ஆகியோரும் புதிய செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த நியமனங்கள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவால் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

 

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு