சதொச ஊடாக அரிசி விற்பனை

லக் சதொச ஊடாக குறைந்த விலையில் அரிசி விற்பனை செய்யும் நடவடிக்கை இன்று ஆரம்பமாகவுள்ளன.

நாடு முழுவதிலுமுள்ள 28 லக் சதொச ஊடாக அரசி விற்பனை செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக அதன் தலைவர் டி.எம்.கே.பி.தென்னகோன் தெரிவித்துள்ளதுடன், ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலுக்கு அமைய அரிசி விற்பனை செய்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு