குழந்தைகள் தொடர்பில் கவனமெடுக்க குழு நியமனம்?

குழந்தைகளுக்கான பகல்நேர பாதுகாப்பு வசதிகளை விரிவுபடுத்தல் மற்றும் விருத்தி செய்தல் முகமாக அரச, மாகாண சபைகள், அரச சார்பற்ற மற்றும் தனியார் ஆகிய துறைகளின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழுவை நியமிக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர் எனும் ரீதியில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க முன்வைத்த யோசனைகளுக்கே அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சாதாரண விலையில் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வகையில், உயர் தரத்திலான குழந்தைகள் பகல்நேர பாதுகாப்பு வசதிகளை நாட்டினுள் அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம், விஷேடமாக உயர் கல்வி மட்டத்தைக்கொண்ட குறிப்பிடத்தக்களவு பெண்களின் பங்களிப்பை நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக பயன்படுத்த முடியும் என்பதால், இப்பிரிவை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட வேண்டுமென இனங்காணப்பட்டுள்ளது.

மகளிர், சிறுவர் விவகாரங்கள் அமைச்சு மேற்கொண்ட ஆய்வின் அடிப்படையில் தற்போது இலங்கையில் அரச, தனியார் பிரிவுகளின் மூலம் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற 1,200 பகல்நேர பாதுகாப்பு நிலையங்களில் 24,000 சிறுவர்கள் பாராமரிக்கப்படுவதாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில், இத்துறையில் காணப்படுகின்ற பிரச்சினைகளை இனங்கண்டு இலங்கையில் சிறுவர் பகல்நேர பாதுகாப்பு வசதிகளை மேலும் விரிவுபடுத்துவது, விருத்தி செய்வது தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக அரச, மாகாண சபைகள், அரச சார்பற்ற மற்றும் தனியார் ஆகிய துறைகளின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழுவை நியமிப்பது தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க முன்வைத்த யோசனைகளுக்கே அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு