புலமைப்பரிசில் மாணவர்களுக்கு அனுமதி அட்டை இல்லை

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை அனுமதி அட்டைகள் தொடர்பில் பரீட்சைத் திணைக்களம் விசேட அறிவித்தல் ஒன்றினை வௌியிட்டுள்ளது.

மாகாண மற்றும் வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் இம்முறை தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களுக்கு பரீட்சை அனுமதி அட்டை வழங்கப்பட மாட்டாது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.