ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான இலங்கை அணி அறிவிப்பு

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 3 விளையாட்டு

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக விளையாடும் இலங்கை அணிக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.