2018ற்கான பாடசாலை தவணை அட்டவணை

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

2018ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கான பாடசாலை தவணைகளின் அட்டவணை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

இந்தத் தவணைகள் அரச பாடசாலைகள், அரச உதவி பெறும் பாடசாலைகள், கல்வி அமைச்சின் கீழ் செயற்படும் கல்வி நிறுவனங்களான ஆசிரியர் கலாசாலைகள், தேசிய கல்வியற் கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்தும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிங்கள மற்றும் தமிழ் பாடசாலைகளுக்கான பாடசாலை தவணைகள்: முதலாம் தவணை 2018 ஜனவரி 2ஆம் திகதி முதல் 2018 ஏப்ரல் 6ஆம் திகதி வரையும், இரண்டாம் தவணை 2018 ஏப்ரல் 23ஆம் திகதி முதல் 2018 ஆகஸ்ட் 3ஆம் திகதி வரையும், மூன்றாம் தவணை 2018 செப்டெம்பர் 5ஆம் திகதி முதல் 2018 டிசம்பர் 7ஆம் திகதி வரையும் நடைபெறும்.

இதேவேளை, முஸ்லிம் பாடசாலைகள், முதலாம் தவணை 2018 ஜனவரி 2ஆம் திகதி முதல் ஏப்ரல் 11ஆம் திகதி வரையும், இரண்டாம் தவணை முதலாம் கட்டம் 2018 ஏப்ரல் 18ஆம் திகதி முதல் மே மாதம் 11ஆம் திகதி வரையும், இரண்டாம் கட்டம் 2018 ஜுன் 18ஆம் திகதி முதல் ஆகஸ்ட் 17ஆம் திகதி வரையும், மூன்றாம் தவணை 2018 ஆகஸ்ட் 27ஆம் திகதி முதல் டிசம்பர் 7ஆம் திகதி வரை நடைபெறுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசாங்க விடுமுறைகள், போயா விடுமுறைகள் மற்றும் சமய விடுமுறைகள் காரணமாக 2018ஆம் ஆண்டு 197 நாட்கள் மாத்திரம் பாடசாலை நடைபெறுமென கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

Trending Posts